Echipa noastră

Scopul nostru este de a ajuta la găsirea celei mai bune structuri juridice pentru tranzacţiile comerciale.

Echipa Rizoiu & Poenaru

”SUNT UN IUBITOR DE CARTE ȘI
MAI MULT DECÂT ATÂT”

Radu Rizoiu

Partener

+40 727 310 683
radu.rizoiu@rizoiu.ro

Radu este membru al Baroului Bucureşti din 1997 si unul dintre avocații fondatori ai Rizoiu & Poenaru. Radu a acumulat experienţă într-una dintre societăţile de avocatură de top 10 din România, în cadrul căreia a lucrat timp de 16 ani, ajungând în poziţia de Senior Partner.

Radu oferă asistenţă juridică în diverse domenii de drept, cu o aplicare specială pe finanţări garantate şi dreptul energiei. Are experienţă în structurarea de tranzacţii complexe şi redactarea documentaţiei de proiect aferente.

Radu a fost unul dintre pionierii dezvoltării de produse inovative privind structurarea finanţărilor garantate pe piaţa din România încă din anii ’90.
A oferit consultanţă unui grup de bănci care a acordat primul împrumut sindicalizat reprezentativ către primul operator GSM activ pe piaţa românească.

În acelaşi timp, a fost implicat în restructurarea acţionariatului unei importante societăţi în scopul protejării drepturilor acţionarului majoritar la un moment când guvernanţa corporativă începea să apară în dreptul românesc. Radu a contribuit la mai multe proiecte de privatizare în cadrul cărora a asistat investitorul în negocierea termenilor contractelor cu Statul şi a efectuat rapoarte de due diligence juridic privind obiectul tranzacţiei.

A oferit asistenţă juridică clienţilor privind îndeplinirea termenilor acordurilor post-privatizare.

La începutul anilor 2000, Radu a fost implicat activ în mai multe proiecte de finanţare importante în cadrul cărora a asistat fie împrumutătorul, fie împrumutatul.

Începând cu mijlocul anilor 2000, Radu a fost implicat activ în diverse proiecte în domeniul energetic, cum ar fi: negocierea de contracte de furnizare de energie care să permită obţinerea de finanţare pentru importanţi consumatori industriali, structurarea de finanţare de proiect pentru proiecte de energie regenerabilă, acordarea de asistenţă pentru dezvoltarea de micro-hidrocentrale şi proiecte eoliene, structurarea bazei legale pentru centrale de producere a energiei electrice şi termice în cogenerare de înaltă eficienţă (CHP).

A asistat împrumutătorii sau împrumutaţii în proiecte de finanţare, împrumuturi sindicalizate sau împrumuturi ipotecare, precum şi în operaţiuni de factoring. A asistat numeroşi clienţi în tranzacţii de vânzare de acţiuni sau pachete de active, în fuziuni şi dizolvări societare, în iniţierea şi structurarea de campanii de publicitate sau în proiecte de infrastructură şi proiecte imobiliare. Radu deţine cunoştinţe solide privind proiectele internaţionale, participând la un stagiu de pregătire de mai multe luni la biroul din Toronto al firmei de avocatură canadiene McCarthy Tétrault, unde a fost implicat în tranzacţii internaţionale de finanţare de proiect şi energie. Radu este licenţiat în drept al Universităţii Bucureşti şi a obţinut diploma de doctor în drept privat, cu lucrarea: “Garanţiile reale mobiliare. O abordare funcţională” (2010). Este autorul unei lucrări esenţiale privind regimul garanţiilor reale mobiliare în România, publicată la Editura Universul Juridic, Bucureşti, în 2006.

A publicat de asemenea (singur sau în colaborare) cărți în domeniul garanțiilor (inclusiv o serie de comentarii privind jurisprudenţa românească în materie de ipoteci mobiliare) și al persoanei juridice, precum și mai mult de 50 de studii, articole şi note. Datorită vastei sale experienţe academice, lui Radu i s-a propus să facă parte din comisia de redactare a normelor de implementare a Noului Cod Civil. În această calitate, a redactat secţiunile privind contractele comerciale (inclusiv contracte bancare), garanţii şi tranzacţii garantate.

După ce a contribuit la redactarea textelor „Titlului privind privilegiile si garanţiile reale din Noul Cod Civil”, Radu a depus un efort deosebit pentru mai buna conturare a secţiunii respective înainte de intrarea în vigoare a Codului şi pentru adaptarea legislaţiei auxiliare (inclusiv regulamentul pentru funcţionarea arhivei de garanţii reale mobiliare) pentru punerea în aplicarea a noii reglementări.

De asemenea, Radu a participat la redactarea textelor privind regimul garanțiilor în cadrul noii Legi privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență. Radu este conferențiar universitar în cadrul Facultăţii de Drept a Universităţii din Bucureşti, predând drept civil şi este formator la Institutul Naţional al Magistraturii în domeniul dreptului civil aplicat raporturilor cu profesioniști.

Monografii
 • Garanţiile reale mobiliare. Legislaţie comentată şi adnotată, editura Universul juridic, Bucureşti, 2006, 756 p.
 • Garanţiile reale mobiliare. O abordare funcţională, editura Universul juridic, Bucureşti, 2011, 771 p., pentru care au fost acordate premiul „Istrate Micescu”, în cadrul PREMIILOR ȘTIINȚIFICE ale Uniunii Juriștilor din România, Societății „Titu Maiorescu” și ale revistelor „Dreptul” și „Palatul de Justiție” pe anul 2011, și premiul „Henri Capitant”, acordat în colaborare cu Asociaţia „Henri Capitant” din România și Uniunea Naţională a Practicienilor în Insolvenţă din România în cadrul Premiilor Revistei Române de Drept Privat 2011.
 • Contractul de ipotecă în noul Cod civil, editura Universul juridic, București, 2015, 543 p.;
 • Persoana juridică, în M. Nicolae (coord.), V. Bîcu, G.-A. Ilie, R. Rizoiu, Drept civil. Persoanele, editura Universul juridic, București, 2016, p. 257-433 (177 p.).
Articole

 

 • Consideraţii teoretice şi practice asupra regimului juridic aplicabil garanţiilor reale mobiliare în materie comercială (I) (în colaborare cu Cristiana I. Stoica), publicat în “Revista de drept comercial” nr. 1/2001, p. 47-68 (22 p.);
 • Consideraţii teoretice şi practice asupra regimului juridic aplicabil garanţiilor reale mobiliare în materie comercială (II) (în colaborare cu Cristiana I. Stoica), publicat în “Revista de drept comercial” nr. 2/2001, p. 67-82 (16 p.);
 • Unele consideraţii asupra condiţiei juridice a domeniului public şi criteriilor de domenialitate, publicat în “Dreptul” nr. 9/2001, p. 58-82 (25 p.);
 • Unele aspecte privind incidenţa titlului VI al Legii nr. 99/1999 asupra regimului juridic al cesiunii de creanţă (în colaborare cu Răzvan Dincă), publicat în “Pandectele române” nr. 3/2002, p. 243-256 (14 p.);
 • Garanţiile reale mobiliare asupra drepturilor de creanţă (în colaborare cu Răzvan Dincă), publicat în “Pandectele române” nr. 5/2002, p. 198-220, (23 p.);
 • Aspecte juridice privind garantarea guvernamentală a unei emisiuni de obligaţiuni (în colaborare cu Valeriu Stoica), publicat în “Dreptul” nr. 10/2002, p. 17-38 (22 p.);
 • Scurte consideraţii asupra regimului juridic al bunurilor folosite în cadrul operaţiunilor de utilizare a bunurilor domeniale, publicat în “Pandectele române” nr. 5/2003, p. 172-180 (9 p.);
 • Asupra unei abordări funcţionale a scrisorii de garanţie bancară cu privire specială asupra garanţiei independente. Noţiune, publicat în “Curierul judiciar” nr. 5/2004, p. 66-87 (22 p.);
 • Asupra unei abordări funcţionale a scrisorii de garanţie bancară cu privire specială asupra garanţiei independente. Efecte, publicat în “Curierul judiciar” nr. 10/2004, p. 109-127 (19 p.);
 • Scurte consideraţii asupra garanţiei reale mobiliare constituite asupra poliţelor de asigurare, publicat în “Revista română de dreptul afacerilor” nr. 5-6/2004, p. 51-66 (16 p.);
 • Încercare de (re)definire a garanţiei reale mobiliare, publicat în “Pandectele române” nr. 4/2004, p. 150-186 (37 p.);
 • Scurte consideraţii istorico-teleologice asupra modalităţii de executare a garanţiilor reale mobiliare, publicat în “Pandectele române”, Supliment nr. 1/2006, p. 308-349 (42 p.);
 • Garanţia reală mobiliară asupra universalităţilor de bunuri, publicat în “Pandectele române”, nr. 2/2005, p. 137-170 (34 p.);
 • Unele aspecte particulare ale garanţiilor reale mobiliare constituite asupra depozitelor bancare, publicat în “Revista română de dreptul afacerilor” nr. 2/2005, p. 7-49 (43 p.);
 • Dreptul debitorului de a dispune de bunul afectat unei garanţii reale mobiliare. Scurte note, publicat în “Revista română de dreptul afacerilor” nr. 5/2005, p. 7-24 (18 p.);
 • Dreptul tranzitoriu în materia garanţiilor reale mobiliare. Studiu critic al jurisprudenţei române actuale, publicat în “Revista română de dreptul afacerilor” nr. 6/2005, p. 7-35 (29 p.);
 • Aspecte introductive privind obiectul garanţiei reale mobiliare, publicat în “Revista română de dreptul afacerilor” nr. 1/2006, p. 9-42 (34 p.);
 • Unele aspecte particulare ale garanţiilor reale mobiliare constituite asupra conturilor curente deschise la instituţii bancare, publicat în “Revista română de drept privat” nr. 2/2007, p. 198-222 (25 p.);
 • Caracterul executoriu al cesiunii de creanţă (I), publicat în “Revista de drept bancar şi financiar” nr. 4/2007, p. 15-23 (9 p.);
 • Caracterul executoriu al cesiunii de creanţă (II), publicat în “Revista de drept bancar şi financiar” nr. 1/2008, p. 1-12 (12 p.);
 • Transpunerea Directivei 2002/47/CE privind contractele de garanţie financiară în dreptul român, publicat în “Revista română de drept privat” nr. 3/2008, p. 138-192 (55 p.);
 • Locul şi rolul Directivei 2002/47/CE privind contractele de garanţie financiară în consolidarea Uniunii Monetare Europene, publicat în “Analele Universităţii Bucureşti. Seria Drept” nr. 2007.III, p. 92-125 (34 p.);
 • Competenţa jurisdicţională de drept internaţional privat în materia garanţiilor reale mobiliare, publicat în “Revista română de drept privat” nr. 4/2008, p. 214-250 (37 p.);
 • Aplicabilitatea Convenţiei Europene a Drepturilor Omului în materia garanţiilor reale mobiliare, publicat în “Revista română de drept privat” nr. 5/2008, pentru care a fost acordat premiul „Octavian Căpățînă”, în cadrul Premiilor Revistei Române de Drept Privat 2008
 • Reprezentarea creditorilor garantaţi printr-un agent specializat, publicat în “Pandectele române” nr. 8/2008, p. 29-66 (38 p.) şi în Probleme actuale în dreptul bancar, Current issues in banking law, editura WoltersKluwer, Bucureşti, 2008, p. 744-817 (74 p.);
 • Mecanismele executării private în cazul luării paşnice în posesie a bunului afectat unei garanţii reale mobiliare, publicat în “Revista română de drept privat” nr. 2/2009, p. 99-178 (80 p.);
 • Mandatul irevocabil ca tehnică de garantare a obligaţiilor, publicat în “Revista română de drept privat” nr. 4/2009, p. 180-234 (55 p.);
 • Securitizarea creanţelor sau Utopia garanţiei perfecte, publicat în “Revista română de drept privat” nr. 6/2009, p. 183-284 (102 p.);
 • Garanţiile reale mobiliare: un rău necesar sau un instrument util?, publicat în “Revista română de drept privat” nr. 3/2010, p. 161-257 (97 p.);
 • Costul creditului şi garanţiile reale mobiliare: o analiză empirică, publicat în “Revista română de drept privat” nr. 4/2010, p. 210-273 (64 p.);
 • Ce este ipoteca mobiliară (I). Despre dreptul real de garanţie, publicat în “Revista română de drept privat” nr. 5/2011, p. 185-263 (79 p.);
 • Garanția comună a creditorilor în Noul Cod civil, publicat în “Revista română de drept privat” nr. 1/2012, pp. 170-222 (53 p.);
 • Facilitatea de credit în Noul Cod civil român (în colaborare cu Andra-Roxana Ilie), publicat în „Revista română de drept privat” nr. 3/2012, p. 164-193 (30 p.);
 • Ce este ipoteca mobiliară (II). Despre contractul de ipotecă, publicat în „Revista română de drept privat” nr. 5/2012, p. 186-250 (67 p.);
 • Operațiunile asimilate ipotecii – unitate în diversitate, publicat în „Revista română de drept privat” nr. 1/2013, p. 181-220
 • Garanțiile reale și piața de capital: între nevoia de celeritate și obsesia supravegherii totale, publicat în „Curierul judiciar” nr. 5/2013, p. 258-270 (13 p.);
 • Caracterul oneros al contractului de ipotecă, publicat în L. Bercea (ed.) Contractul de credit bancar. Principiile, legea, uzanțele, editura Universul juridic, București, 2014, p. 82-101 (20 p.);
 • Publicitatea mobiliară prin Arhiva Electronică de Garanții reale Mobiliare, publicat în „Revista română de drept privat” nr. 6/2013, p. 114-175 (62 p.);
 • Credit risk and value of collateral – how can CRD IV be used to mitigate adverse caselaw, publicat în „Central Bank Journal of Law and Finance” nr. 1/2014, p. 115-135 (21 p.);
 • Concursul între ipoteca mobiliară și ipoteca imobiliară în Noul Cod civil/Competing Claims: The Security Interest in Movable Assets and the Real Estate Mortgage under the New (Romanian) Civil Code, publicat în Rusu (ed.), Tendințe actuale în domeniul financiar, bancar în legislația națională, europeană și internațională, editura Hamangiu, București, 2014, p. 169-201 (33 p.);
 • Accesoriul poate transforma principalul? Despre natura bunului ipotecat, publicat în „Revista română de drept privat” nr. 3/2015, p. 131-190 (60 p.);
 • Când nu știi ce garantezi: despre cauza cauțiunii reale, publicat în M.D. Bob, A.-R. Trandafir (ed.), Creditori versus debitori – perspectiva Hexagonului, editura Universul juridic, București, 2015, p. 137-180 (44 p.);
 • Ipoteca asupra bunurilor incorporale: Cum urmărești ceea ce nu vezi?, publicat în „Revista română de drept privat” nr. 4/2015, p. 128-196 (69 p.);
 • L’objet du contrat, în M. Behar-Touchais (ed.), Comparaison de la réforme du droit français des contrats et du régime de l’obligation avec le nouveau Code civil roumain, vol. 1, Droit des contrats, IRJS Editions, 2016, p. 131-166 (36 p.);
 • I se spunea „Buldozerul”: Despre concursul dintre sechestru și ipotecă, publicat în „Revista română de drept privat” nr. 2/2016, p. 129-161 (33 p.);
 • Când toată lumea vrea (să scape): Preluarea bunului mobil ipotecat în contul creanței, publicat în „Revista română de dreptul afacerilor” nr. 5/2016, 52-65 (14 p.);
 • Cine este de vină? Despre abuzul de garanții în materie ipotecară, publicat în L. Bercea (ed.), „In honorem Ion Lulă. Abuzul de drept”, editura Universul juridic, București, 2016, p. 347-368 (22 p.);
 • Consultarea registrelor publice, publicat în „Pandectele săptămânale” nr. 4/2016;
 • Publicitatea drepturilor, a actelor şi a faptelor juridice, publicat în „Pandectele săptămânale” nr. 5/2016;
 • Mase patrimoniale şi patrimonii de afectaţiune, publicat în „Pandectele săptămânale” nr. 6/2016.
Note de jurisprudență
 • Notă la Decizia Curţii de Apel Piteşti, secţia civilă, nr. 162/R din 28 ianuarie 2002, publicată în “Pandectele române” nr. 5/2002, p. 65-74 (10 p.);
 • Notă la Decizia Curţii Constituţionale nr. 333 din 16 septembrie 2003, publicată în “Curierul judiciar” nr. 12/2003, p. 22-29 (8 p.);
 • Notă la Decizia Curţii de Apel Cluj, secţia comercială, nr. 1519 din 23 septembrie 2003 (în colaborare cu Marieta Avram), publicată în “Curierul judiciar” nr. 10/2004, p. 13-23 (11 p.);
 • Notă la Sentinţa Tribunalului Buzău, secţia comercială şi de contencios administrativ, nr. 37 din 16 ianuarie 2004 (în colaborare cu Cătălina Dicu), publicată în “Revista română de dreptul afacerilor” nr. 9-10/2004, p. 74-81 (8 p.);
 • Notă la Decizia Curţii de Apel Cluj, secţia civilă, nr. 728 din 24 aprilie 2003 (în colaborare cu Răzvan Dincă), publicată în “Pandectele române” nr. 6/2004, p. 116-129 (14 p.);
 • Notă la Decizia Curţii Constituţionale nr. 382 din 30 septembrie 2004, publicată în “Curierul judiciar” nr. 11-12/2004, p. 28-37 (10 p.);
 • Notă la Sentinţa Tribunalului Bucureşti, secţia comercială, nr. 10769/2004, publicată în “Revista română de dreptul afacerilor” nr. 2/2005, p. 124-130 (7 p.);
 • Notă la Decizia nr. 94-461-II (III) din 10 aprilie 1996 a Curţii de Apel din Tennessee, publicată în “Revista română de drept privat” nr. 5/2007, 249-253 (5 p.);
 • Notă la Decizia nr. 69-183 din 7 ianuarie 1970 a Curţii Supreme din Ohio, publicată în “Revista română de drept privat” nr. 4/2008, p. 244-245 (2 p.);
 • Notă la Decizia nr. 89-147 din 13 iunie 1990 a Curţii Supreme din Wyoming, publicată în “Revista română de drept privat” nr. 6/2008, p. 205-208 (4 p.);
 • Notă la Decizia nr. 96-7288 din 12 septembrie 1996 a Curţii de Apel a Statelor Unite, Al Treilea Circuit, publicată în “Revista română de drept privat” nr. 5/2009, p. 238-243 (6 p.).
Culegeri de jurisprudență
 • Ipoteci mobiliare, vol. I, Preferinţa fiscului, editura Universul juridic, Bucureşti, 2012, 254 p.;
 • Ipoteci mobiliare, vol. II, Caracterele juridice ale ipotecilor mobiliare. comentată cu trimiteri la noul Cod Civil, editura Universul Juridic, Bucureşti, 2012, 528 p.;
 • Ipoteci mobiliare, vol. III, Contractul de ipotecă și operațiunile asimilate, editura Universul juridic, Bucureşti, 2013, 351 p;
 • Persoanele, Garanțiile civile și Prescripția extinctivă, în R. Constantinovici (coord.), Minispețe, vol. I, Drept civil, editura Solomon, București, 2016, p. 1-7, 103-113, 141-143, 210-214 (26 p.).
Varia
 • Arhivarea electronică: o perspectivă juridică (în colaborare cu Doru Trăilă), publicată în “Link” nr. 1/2004 (2 p.);
 • Data certă: de la “dregătorie” la marca electronică (în colaborare cu Doru Trăilă), publicată în “Link” nr. 2/2004 (2 p.);
 • Codul comercial, ediţie actualizată (01.03.2005), îngrijită şi adnotată de Avocat Radu Rizoiu, editura Rosetti, Bucureşti, 2005, 864 p.;
 • Cui îi este frică de Noul Cod civil?, disponibil aici
 • Harun al-Raşid, Karl Llewellyn şi judecătorul Noului Cod civil, disponibil aici.
 • Notă la Decizia nr. 1072 din 31 martie 2009 pronunţată în recurs de Secţia comercială a Înaltei Curți de Casaţie şi Justiţie, disponibilă aici
 • Camătă vs. Împrumut bănesc, disponibil aici.
 • Dicţionar de dreptul afacerilor român-englez (în colaborare cu Lucian Traian Poenaru, Raluca Alexandra Zatropa, Veronica Dobozi), editura Monitorul Oficial, București, 2012, 267 p.
 • Traduttore, traditore…, disponibil aici.
 • Cine deține cont(rol)ul?, disponibil aici.
 • Consecințele perverse ale protecției debitorului prin măsuri normative. Un studiu empiric, disponibil aici.
 • Pe cine protejează Noile Coduri?, disponibil aici.
 • Noile Coduri și lumea în care trăim, disponibil aici.
 • Cămătarii, Curtea Constituțională și Premiul Nobel, disponibil aici.
 • Noul Cod civil. Adnotat, Ediţia a II-a actualizată (20 martie 2013), îngrijită şi adnotată (în colaborare cu Dan Lupașcu, Gabriela Florescu, Elena Viorica Florescu și Andreea Popescu), editura Rosetti International, Bucureşti, 2013, 1008 p.
 • Criza încrederii, slăbirea instituţiilor şi reducerea creditării, disponibil aici.
 • De ce lipsește dreptul tranzitoriu al garanțiilor personale din noul Cod civil?, disponibil aici
 • Noul Cod civil. Adnotat, Ediția a 3-a actualizată (1 octombrie 2014), îngrijită și adnotată (în colaborare cu Dan Lupașcu, Gabriela Florescu și Andreea Popescu), editura Rosetti International, București, 2014, 797 p.
 • E pluribus unum: câte ipoteci reglementează Noul Cod civil?, disponibil aici.
 • Doamne, ferește-ne de Codul civil!, disponibil aici.
 • Cesionarea creditelor bancare, interviu dat în cadrul ZFLive, disponibil aici.
 • Tipic și atipic în Legea dării în plată, disponibil aici. 
Conferințe
 • Aspecte legate de utilizarea de creanţe în garantarea creditelor, prezentare susţinută în cadrul colocviului Aplicaţii practice ale legislaţiei privind garanţiile reale mobiliare organizat de STOICA & Asociaţii, Bucureşti, 25 aprilie 2007
 • Reprezentarea creditorilor garantaţi printr-un agent specializat, prezentare susţinută în cadrul conferinţei internaţionale Probleme actuale în domeniul juridic bancar, Timişoara, 13 februarie 2008
 • Reprezentarea creditorilor garantaţi printr-un agent specializat, prezentare susţinută în cadrul programului de formare continuă a INM, Bucureşti, 19 iunie 2008
 • Mecanismele executării private în cazul luării paşnice în posesie a bunului afectat unei garanţii reale mobiliare, prezentare susţinută în cadrul programului de formare continuă a INM, Bucureşti, 1 iunie 2010
 • Securing the development of the network. Unbundling and local challenges, prezentare susţinută în cadrul colocviului 2010 Romania Gas Forum, Bucureşti, 2 iunie 2010
 • Ipoteca mobiliară şi raportul său cu garanţia reală mobiliară, prezentare susţinută în cadrul conferinţei Intrarea în vigoare a noului Cod civil: realităţi şi provocări legislative ale modernizării societăţii româneşti, Bucureşti, 30 iunie 2011;
 • Ipoteca asupra conturilor bancare în Noul Cod civil, prezentare susţinută în cadrul Colocviilor juridice ale BNR, ediţia a IV-a, Bucureşti, 13 septembrie 2011
 • Reglementarea raporturilor juridice între profesionişti, prezentare susţinută în cadrul Conferinţelor INM – Noul Cod civil, Bucureşti, 30 septembrie 2011
 • Ipoteca asupra conturilor bancare, prezentare susţinută în cadrul conferinţei Codul civil – teze şi antiteze la Cluj, Cluj Napoca, 4-5 noiembrie 2011
 • Ipoteca mobiliară în sistemul garanţiilor din noul Cod civil, prezentare susţinută în cadrul conferinţei Codul Civil – aspecte practice pentru mediul de afaceri, Bucureşti, 24 noiembrie 2011
 • Teoria modernă a patrimoniului, prezentare susţinută în cadrul conferinţei Implicaţiile Noului Cod civil în materie fiscală, Bucureşti, 12 decembrie 2011
 • Neexecutarea obligației care poate da dreptul de a trece la executarea ipotecii, prezentare susţinută în cadrul conferinţei Probleme dificile de drept civil, București, 28-29 septembrie 2012
 • De la forța obligatorie a contractului la protecția debitorului. Necesitatea instituirii unor garanții suplimentare. Rolul ipotecilor în garantarea executării obligațiilor contractuale, prezentare susţinută în cadrul conferinţei Contractul în noul Cod civil. Capcane și soluții, București, 15 octombrie 2012
 • Ipoteci mobiliare în Noul Cod civil, prezentare susţinută în cadrul conferinţei Noul Cod civil. Noul Cod de procedură civilă. Insolvența. Noutăți și implicații practice generate de noile coduri, Slatina, 2 noiembrie 2012
 • Caracterele juridice ale contractului de ipotecă. Privire critică asupra caracterului oneros, prezentare susţinută în cadrul conferinţei de drept bancar Contractul de credit bancar între teorie și practică. Principiile, legea, uzanțele, Timișoara, 9 noiembrie 2012
 • Garanțiile bancare în Noul Cod civil. Caracterele juridice ale contractului de ipotecă, prezentare susţinută în cadrul programului de formare continuă a INM, Bucureşti, 12 noiembrie 2012
 • Dificultăți practice în executarea silită a ipotecii mobiliare și a operațiunilor asimilate, prezentare susţinută în cadrul Colocviului Preocupări în domeniul financiar-bancar în contextul modificărilor survenite la nivel european, Bucureşti, 12 aprilie 2013
 • Publicitatea mobiliară prin Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare, prezentare susţinută în cadrul Conferinței Noul Cod Civil și Noul Cod de procedură civilă, Cluj-Napoca, 17-18 mai 2013

”CREDEM ÎN PRIETENIA NOASTRĂ ȘI PREȚUIM COLABORAREA DUMNEAVOASTRĂ”

Lucian Poenaru

Partener

+40 723 366 471
lucian.poenaru@rizoiu.ro

Lucian este membru al Baroului Bucureşti din 2008 și unul din avocații fondatori ai Rizoiu & Poenaru SCA.

Lucian a acumulat experienţă în cadrul unei firme de avocatură de top 10 din România, în cadrul căreia a devenit avocat asociat senior în ianuarie 2012. Experienţa sa profesională a debutat cu mai multe stagii de practică în timpul facultății şi, după absolvire, la Misiunea Economică a Ambasadei Franţei în Bucureşti.

În cursul celor mai mult de opt ani de experienţă ca avocat, Lucian a asistat și reprezentat cu succes clienţi în domeniul dreptului civil, societar, comercial, al proprietăţii intelectuale, drept penal şi dreptul muncii.

Lucian este specializat în proiecte de achiziții și drept societar, asistând fie vânzătorul, fie cumpărătorul în tranzacţii de mare valoare şi sprijinindu-i în negocierea și redactarea de contracte de transfer de părţi sociale şi documentaţia conexă. Acordă asistenţă în probleme societare de variată complexitate şi în soluţionarea problemelor privind personalul, redactarea de rapoarte de due-diligence, contracte şi alte documente juridice. Lucian se axează, de asemenea, pe activități de consultanţă juridică şi reprezentare în litigii în probleme legate de protecția dreptului de autor și drepturilor conexe de autor.

Activitățile juridice efectuate vizează, printre altele, chestiuni legate de protecția datelor cu caracter personal și protecția juridică a dreptului de autor și proprietății industriale, negocierea de contracte cu operatorii de cablu și aspecte privind relația cu CNA.

Printre cele mai recente proiecte se numără:

 • asistarea principalului furnizor de servicii de imagistică medicală de înaltă performanţă şi tratament al cancerului din Europa la semnarea unui acord angajant de achiziție a unor centre de diagnostic;
 • asistarea unei societăți românești din grupul unui furnizor mondial de produse și servicii industriale și comerciale de curățenie în activitățile juridice curente;
 • asistarea unui important centru medical în extinderea reţelei de clinici medicale în ţară prin achiziţionarea întregii participaţii la diferite societăţi de profil;
 • acordarea de asistenţă juridică unui grup de imagistică medicală privind dezvoltarea reţelei în România;
 • asistență acordată unui furnizor internațional de servicii de mentenanță pentru echipamente medicale în achiziționarea părților sociale într-o societate locală și integrarea pe piața din România;
 • asistarea unui important grup european care furnizează servicii financiare, HR și IT în restructurarea bordului de directori în societatea pe acțiuni de pe piața locală precum și în chestiuni legate de dreptul muncii și politica de personal;
 • asistarea unui important radiodifuzor străin în structurarea activității sale și oferirea de servicii în România, precum și reprezentarea acestuia pentru recuperarea creanțelor radiodifuzorilor locali.

Lucian a absolvit Facultatea de Drept, Universitatea din București și Université Paris I Panthéon-Sorbonne, Collège Juridiques Franco-Roumain d’Etudes Européennes în 2007; a obţinut o diplomă de master în 2008 conferită de Facultatea de Drept, Universitatea din București și Université Paris I Panthéon-Sorbonne, Collège Juridiques Franco-Roumain d’Etudes Européennes; și a obținut titlul de Doctor în Drept la Facultatea de Drept din cadrul Universității din București în 2015 cu o teză în domeniul răspunderii penale pentru încălcarea dreptului de autor. Lucian colaborează cu departamentul de drept privat al Facultății de Drept din cadrul Universității din București, fiind conducător de seminare la materia dreptul proprietăţii intelectuale și contracte speciale.

Monografii
 • Protecția dreptului de autor în dreptul penal,Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2015, ISBN: 978-606-18-0477-1.
Articole
 • (Ne)încadrarea juridică a nudismului. Relevanţa normelor care protejează normalitatea sexuală, Curierul Judiciar nr. 8/2009, pp. 461 – 465; ISSN: 1582-7526;

 • Scoaterea din circuitul comercial a copiilor efectuate ilegal. Luarea măsurii confiscării în situaţia în care se dispune scoaterea de sub urmărire penală în temeiul art. 10 lit. b1) C.proc.pen. and art. 18 C.pen., Caiete de Drept Penal nr. 2/2010, pp. 75 – 83; ISBN: 1841-6047.

 • Compensația (in)echitabilă pentru copia privată. Un concept de drept al Uniunii Europene, Revista română de drept European nr. 3/2011, pp. 124 – 144; ISBN: 2068-808301103;

 • Infracţiuni prevăzute în Legea nr. 8/1996. Oferirea în scop comercial de mărfuri pirat. Copiere neautorizată a programelor de calculator. Copierea și comunicarea publică a produselor protejate prin drepturi de autor. Elemente constitutive. Modul de executare a sancțiunii penale. Angajarea răspunderii părții responsabile. Comentariu la Decizia ÎCCJ – Secţia Penală nr. 173 din 20 ianuarie 2010, Revista Română de Jurisprudenţă nr. 1/2010, pp. 171 – 181; ISBN: 1844-645001001;

 • Criminal Law Protection of Database at a glance, Challenges of the Knowledge Society București, 11 – 12 mai 2012, Ediția a 6-a, pp. 60-69; ISSN: 2068-7796 ISSN-L: 2068-7796; Indexed in:EBSCO CEEAS; DOAJ; Index Copernicus; Ulrich’s;

 • You can click but you can’t hide! Încercare de responsabilizare socială?, Juridice.ro, 1 februarie 2013 http://www.juridice.ro/241884/you-can-click-but-you-cant-hide-incercare-de-responsabilizare-sociala.html);

 • Răspunderea penală pentru drepturile de autor. Operatorii de cablu, Studii și Cercetări Juridice Europene 5th Edition, The International Conference for Phd candidates, Timișoara, May 16-18, 2013, pp. 576-588, ISSN: 2066-6403;

 • (I)moralitatea drepturilor morale de autor. Realizarea de opere pornografice, Revista Română de Dreptul Proprietății Intelectuale nr. 1/2013, pp. 83-95; ISBN: 1584724101301;

 • Protecția penală a sistemelor informatice și a datelor. Protecția penală a sistemelor și datelor informatice. Accesul ilegal la sisteme informatice și plagiatul potrivit noilor dispoziții penale,Supliment Analele Universității din București 2014 – Conferința „Reglementări fundamentale în Noul Cod Penal și în Noul Cod de Procedură Penală, 3-4 aprilie 2014, Facultatea de Drept, Universitatea din București”, București, 2014; ISSN: 1011-0623; Revistă indexată în BDI.

Varia
  • Dicţionar de dreptul afacerilor român-englez (coautor), editura Monitorul Oficial, București, 2012, 267 p.; ISBN: 978-973-567-779-4
  • Legislația Proprietății Intelectuale, Ediție actualizată la 10.11.2014 și îngrijită de Lucian POENARU, editura Rosetti International, București 2014, ISBN: 978-973-8270-46-6.
  • Legislația Proprietății Intelectuale, Ediția a 2-a, actualizată la 01.09.2016 și îngrijită de Lucian POENARU, editura Rosetti International, București 2016, ISBN: 978-606-8794-12-9.

  Conferințe
  • Conferința „Challenges of the Knowledge Society” București, 11 – 12 mai 2012, Ediția a 6-a; tema comunicării – „Criminal Law Protection of Database at a glance”;

  • Conferința Internațională a Doctoranzilor în Drept, Timișoara, 16-18 mai 2013; tema comunicării: „Răspunderea penală în materia drepturilor de autor. Problema operatorilor de cablu”; 

  • Conferința “Probleme juridice actuale în practica bancară” organizată de Rizoiu & Asociații și Răzvan Dincă & Asociații, 3 octombrie 2013, hotel Pullman, București; tema comunicării: „Implicațiile noilor coduri asupra popririi conturilor bancare”;

  • Conferința„Reglementări fundamentale în noul Cod Penal și în noul Cod de Procedură Penală”organizată de Facultatea de Drept, Universitatea din București, București, 3-4 aprilie 2014, Drept penal Secțiunea 4, 4 aprilie 2014, tema comunicării: „Protecția penală a sistemelor și datelor informatice. Accesul ilegal la sisteme informatice și plagiatul potrivit noilor dispoziții penale”.

  ”SCOPUL NOSTRU ESTE SĂ VĂ ÎNȚELEGEM OBIECTIVELE ȘI SĂ VĂ DEPĂȘIM AȘTEPTĂRILE”

  Mihaela Gherghe

  Partener

  +40 721 245 030
  mihaela.gherghe@rizoiu.ro

  Mihaela face parte din echipa Rizoiu & Poenaru încă de la dobândirea calității de membru în Baroul București, în anul 2014. A absolvit Facultatea de Drept din cadrul Universității din București în anul 2014, deține titlul de Master în specializarea Dreptul Afacerilor și, în prezent, urmează studii doctorale în cadrul aceleași Facultăți.

  Începând cu anul 2013, în derularea unui contract de bursă privată cu una dintre cele mai importante firme de avocatură din Europa Centrală, de Est și de Sud-Est, Mihaela a contribuit la asistarea unor clienți cu roluri importante în sectorul energetic în dezvoltarea unor proiecte de producere a energiei regenerabile.

  Mihaela este specializată în oferirea de consultanță juridică în proiecte de drept societar, fuziuni și achiziții, contracte comerciale, drept bancar, dreptul concurenței, dreptul energiei și protecția datelor cu caracter personal.

  Printre cele mai importante proiecte în care a fost implicată Mihaela recent se numără:

  • Asistarea unui important furnizor de servicii de imagistică medicală și oncologie în extinderea rețelei acestuia prin achiziția de clinici private din România;
  • Asistarea unui grup european de societăți în legătură cu punerea în aplicare a angajamentelor formulate ca urmare a încheierii unei tranzacții supuse aprobării Consiliului Concurenței;
  • Asistarea și reprezentarea unui consumator important de energie în dispute privitoare la contractele cu furnizorii de energie și în diverse probleme ridicate de autoritățile române de mediu;
  • Acordarea de asistență și reprezentare unui grup de producători de produse minerale nemetalice în ceea ce privește dezvoltarea de micro-hidrocentrale;
  • Asistarea unui important furnizor european de servicii financiare, HR și IT în aspecte juridice curente legate de reorganizarea structurii corporative, a relațiilor sale cu clienții și furnizorii, a politicilor de protecție a datelor personale și a politicii de personal.

  Mihaela colaborează cu departamentul de drept privat al Facultății de Drept din cadrul Universității din București, fiind conducător de seminare la materia Drept Civil.

  Începând cu anul 2015, Mihaela contribuie, în calitate de antrenor, la pregătirea echipei care reprezintă Facultatea de Drept a Universității din București la concursul de procese simulate în domeniul arbitrajului comercial internațional „Willem C. Vis”.

  Ea participă, de asemenea, în calitate de arbitru, la jurizarea echipelor participante. În anul 2014, Mihaela a făcut parte din echipa de studenți care a reprezentat Facultatea de Drept a Universității din București la acest concurs, echipa obținând distincții remarcabile atât la etapa orală a concursului, cât și în etapa scrisă a acestuia.

  Articole
  • Câte nuanțe de gri are creditul? Despre tehnici de creditare la limita legii și dincolo de ea, Revista Română de Drept Privat, nr. 1/2019, pp. 288 – 323 (Co-author)

  • Evaluarea caracterului adecvat și corespunzător al serviciilor de investiții în lumina MiFID II, Revista Română de Drept European, nr. 3/2018, pp. 27 – 43 (Author)

  • Avem o clauză abuzivă: cum procedăm?, Revista Română de Drept Privat, nr. 1/2018, pp. 242 – 272 (Co-autor)

  • Shareholder Exit Signs on American and European Highways: Under Construction, University of Pennsylvania Journal of Business Law, Vol.18 (2015-2016), Nr 4 (2016) (Co-autor) 

  • Retrait des actionnaires en France, en Roumanie et aux États-Unis, Revue internationale des services financiers, no. 2/2016, ISBN: 978-280-2756-00-2 (Co-autor) 

  • Retragerea acţionarilor. Studiu de drept comparat, Revista Română de Dreptul Afacerilor nr. 11/2015, ISSN/ISSN-L: 2286-0584/1583-493X (Co-autor)

  Conferințe
  • Conferința națională „Dreptul societar în România și Uniunea Europeană”, ediția a V-a, 8 octombrie 2015 | Prezentare: Retragerea acționarilor. Studiu de drept comparat. Studiu de drept comparat. (Co-speaker)
  Varia
  • Codul fiscal. Codul de procedură fiscală, Ed. Rosetti, București, 2018, ISBN: 978-606-8794-94-5 

  • Codul fiscal, ediția a 4-a, Ed. Rosetti, București, 2018, ISBN: 978-606-8794-78-5 

  • Codul de procedură fiscală, ediția a 4-a, Ed. Rosetti, București, 2018, ISBN: 978-606-8794-91-4 

  • Noul Cod Fiscal, ediția a 3a, Ed. Rosetti, București, 2017, ISBN: 978-606-8794-40-2 

  • Noul Cod de Procedură Fiscală, ediția a 3a, Ed. Rosetti, București, 2017, ISBN: 978-606-8794-39-6 

  • Noul Cod Fiscal, ediția a 2a, Ed. Rosetti, București, 2016, ISBN: 978-973-8270-92-3 

  • Noul Cod de Procedură Fiscală, ediția a 2a, Ed. Rosetti, București, 2016, ISBN: 978-973-8270-93-0 

  • Noul Cod Fiscal, Ed. Rosetti, București, 2015, ISBN: 978-973-8270-60-2 

  • Noul Cod de Procedură Fiscală, Ed. Rosetti, Bucharest, 2015, ISBN: 978-973-8270-61-9

  ”GÂNDIREA DINCOLO DE TIPARE ESTE ATUUL NOSTRU”

  Casandra Pușcașu

  Avocat Colaborator

  +40 720 663 119
  casandra.puscasu@rizoiu.ro

  Casandra este membru al Baroului București începând cu anul 2014, iar începând cu anul 2015 face parte din echipa Rizoiu și Poenaru, în prezent în calitate de avocat colaborator definitiv.

  Casandra a absolvit Facultatea de Drept din cadrul Universității București, în anul 2014. În scopul aprofundării cunoștințelor juridice deținute a urmat și cursurile Masterului Carieră Judiciară din cadrul aceleiași Facultăți.

  De-a lungul cursurilor universitare, Casandra a colaborat cu o societate prestigioasă de avocatură, aspectele practice cu care s-a confruntat contribuind nu numai la aprofundarea cunoștințelor teoretice dobândite în facultate, ci și la observarea și dobândirea unor cunoștințe în domenii de nișă ale dreptului, cum ar fi achizițiile publice.

  Înainte de a se alătura echipei noastre, Casandra a colaborat în calitate de avocat stagiar cu una dintre societățile de avocatură care oferă servicii de consultanță juridică transfrontalieră clienților din Europa Centrală și de Est. Experiența sa anterioară vizează asistarea unor clienți importanți în domeniile drept comercial, drept societar, insolvență, dreptul muncii, dreptul mediului și litigii.

  Casandra este specializată în oferirea de consultanță juridică în domenii precum Media și Telecomunicații, drept societar, fuziuni și achiziții, dreptul muncii și contracte comerciale.

  Casandra acordă asistență juridică în probleme societare de transfer de părți sociale sau acțiuni, negocierea, redactarea și revizuirea contractelor de variată complexitate și în variate domenii ale dreptului, redactarea de rapoarte de due diligence, soluționarea problemelor de dreptul muncii privind personalul companiilor, reprezentarea clienților importanți în fața autorităților și instituțiilor publice cu privire la variate probleme de drept ș.a.m.d.

  Printre cele mai importante proiecte în care Casandra a activat sunt următoarele:

  • negocierea, redactarea și revizuirea de contracte pentru un important radiodifuzor străin, asistarea acestuia în relația cu diverși radiodifuzorii locali, reprezentarea acestuia pentru recuperarea creanțelor de la operatori de cablu și aspecte privind relația cu CNA;
  • asistarea unui important centru medical în extinderea propriei rețele de clinici medicale în țară prin achiziționarea întregii participații la diferite societăți de profil;
  • asistarea unei companii multinaționale europene care furnizează servicii financiare, HR și IT în restructurarea bordului de directori, schimbarea structurii acționariatului, precum și în chestiuni legate de dreptul muncii și politica de personal;
  • reprezentarea unui mare operator de servicii de tip teleshopping în chestiuni legate de încălcarea drepturilor sale de proprietate intelectuală.

  Denisa Călin

  Avocat Colaborator

  +40721 307 213
  denisa.calin@rizoiu.ro

  Denisa a absolvit Facultatea de Drept din cadrul Universității Titu Maiorescu în anul 2019. În prezent, urmează masterul de “Drept civil si Drept procesual civil aprofundat”, în cadrul aceleiași universități.

  Pe perioada anilor de studiu, Denisa a colaborat cu o societate de avocatură în scopul aprofundării cunoștințelor teoretice în domeniul dreptului privat. De asemenea, a efectuat stagii de practică și la diverse instituții publice pentru a-și extinde aria profesională.

  Denisa este membră a Baroului București din octombrie 2019 și avocat stagiar colaborator în cadrul SCA Rizoiu & Poenaru.

  Ionuț Păun

  Avocat Colaborator

  +40 737 368 949
  ionut.paun@rizoiu.ro

  Ionuț s-a alăturat societății noastre în toamna anului 2019, ulterior admiterii în Baroul Bucuresti. A absolvit cursurile Facultății de Drept din cadrul Universității din București, iar în prezent urmează cursurile de master, specializarea Dreptul Afacerilor, din cadrul aceleiași instituții.

  Pe perioada studiilor și pregătirii sale juridice, Ionuț a efectuat numeroase stagii de practica în cadrul unor societăți de avocatură, începând să descopere diverse ramuri ale dreptului, precum drept imobiliar, drept administrativ, drept fiscal, drept comercial. În plus, a participat la concursuri de procese simulate, concursuri de eseuri și lucrări științifice, precum și la activități de vorbit în public. Mai mult decât atât, a desfășurat o amplă activitate de voluntariat în cadrul asociațiilor studențești. Toate acestea au facut ca el să dobândească o atenție sporită la detalii, reușind să analizeze diversele probleme într-o manieră limpede și să ia decizii potrivite în orice circumstanțe.

  În prezent, este avocat colaborator în cadrul SCA Rizoiu & Poenaru.

  Ramona Rinu

  Avocat Colaborator

  +40 735 524 154
  ramona.rinu@rizoiu.ro

  Ramona este membru al Baroului București începând cu anul 2019, iar începând cu anul 2021 face parte din echipa Rizoiu și Poenaru, în calitate de avocat colaborator definitiv.

  Ramona a absolvit Facultatea de Drept din cadrul Universității Nicolae Titulescu, în anul 2017, urmând ulterior cursurile Masterului de Drept Penal din cadrul aceleiași universități.

  Înainte de a se alătura echipei noastre, Ramona a colaborat, în calitate de avocat stagiar, cu o societate de avocatură, care oferă atât servicii de consultanță juridică, cât și asistență și reprezentare juridică în fața instanțelor judecătorești și a autorităților publice.

  Experiența sa profesională vizează asistarea și reprezentarea clienților în diverse ramuri ale dreptului, precum drept comercial, drept imobiliar, drept administrativ, dreptul muncii și insolvență/faliment.

  De asemenea, înainte de a dobândi calitatea de avocat, Ramona a profesat, în calitate de consilier juridic, în cadrul unei renumite bănci din Romania, extinzându-și astfel aria profesională.

  Raluca Panduru

  Avocat Stagiar

  +40 763 166 330
  raluca.panduru@rizoiu.ro

  Raluca a absolvit Facultatea de Drept din cadrul Universității din București și a urmat programul de master „Drept privat” în cadrul aceleiași instituții. De asemenea, a absolvit Colegiul juridic franco-român de studii europene, Universitatea Paris 1 Panthéon-Sorbonne.

  Pe perioada anilor de studiu, Raluca a efectuat numeroase stagii de practică, atât în cadrul unor societăți de avocatură, cât și în cadrul unor instituții publice, aprofundând cunoștințele teoretice în domeniul dreptului privat. În plus, a participat la diverse concursuri de procese simulate și s-a implicat în diverse activități de voluntariat desfășurate de Asociația Studenților în Drept, în calitate de membru al acesteia.

  În prezent, este avocat stagiar colaborator în cadrul SCA Rizoiu & Poenaru.

  Să lucrăm împreună!