Domeniile noastre de practică

Îndelungata noastră experienţă ne-a învăţat că dreptul, în special domeniul afacerilor, nu este un scop în sine, ci o unealtă pentru a satisface nevoile clientului.

Drept societar, drept comercial şi contracte

Avocaţii noştri au asistat clienţi într-o gamă variată de probleme comerciale. Tranzacţiile societare (inclusiv înfiinţarea de societăţi, înfiinţarea de sucursale, structuri de planificare fiscală etc.) au constituit activitate de zi cu zi.
Au asistat clienţi în negocierea de importante contracte comerciale, inclusiv contracte de furnizare şi alte importante tranzacţii curente.

Unele dintre cele mai importante tranzacţii cuprind:

 • Asistenţa oferită unor producători din industria alimentară în structurarea şi implementarea campaniilor promoţionale;
 • Asistenţa oferită unui important grup de imagistică medicală în dezvoltarea reţelei în România;
 • Asistenţa oferită unuia dintre cei mai importanţi producători internaţionali de dulciuri în restructurarea operaţiunilor sale din Europa în urma fuziunii cu un operator internaţional de top;
 • Asistenţa oferită unui important producător internaţional de electronice în restructurarea operaţiunilor sale în Europa.
 • Asistarea și reprezentarea unei societăți în blocarea măsurilor dispuse de organele fiscale și contestarea deciziei de impunere prin care se solicita plata unei însemnate sume de bani;
 • Asistarea unui important radiodifuzor din Marea Britanie în redactarea și negocierea contractelor de publicitate și introducerea de canale noi în grila operatorilor;
 • Asistența juridică de zi cu zi acordată unei societăți internaționale care se ocupă cu activități de Resurse Umane;
 • Asistarea unei mari bănci în adaptarea structurii de conducere la noile cerințe Basel III.

Fuziuni şi Achiziţii

Avocaţii noştri au fost implicaţi în mai multe tranzacţii de referinţă. Avem experienţă în efectuarea de rapoarte de due diligence juridic şi în redactarea documentaţiei privind tranzacţiile de acţiuni şi bunuri.

Unele dintre cele mai importante tranzacţii cuprind:

 • Asistarea fostului operator naţional de telefonie în evaluarea preliminară privind potenţiala fuziune cu operatorul de telefonie mobilă afiliat;
 • Asistarea vânzătorului în cumpărarea unui operator de telefonie mobilă CDMA;
 • Asistarea unui fond imobiliar din Marea Britanie în transferarea unui proiect de dezvoltare a unui centru comercial situat în al doilea cel mai mare oraş din România unor investitori britanici;
 • Asistarea unui dezvoltator în restructurarea şi relocarea unui complex industrial pentru dezvoltarea unui important proiect imobiliar;
 • Asistarea vânzătorului în transferarea pachetului de control asupra unor societăţi din industria hotelieră;
 • Asistenţă oferită unui producător din industria IT în preluarea de către o societate din Statele Unite;
 • Asistenţă oferită acţionarului majoritar francez al unui operator de telefonie mobilă din România pentru a achiziţiona pachetele minoritare de acţiuni deținute de acţionari români;
 • Asistarea unui mare grup european din domeniul medical în achiziția unei clinici private în centrul țării;
 • Asistarea unui mare grup european din domeniul medical în achiziția unei rețele de clinici private din sudul țării;
 • Asistarea unui mare grup european din domeniul medical în achiziția unei rețele de clinici private la nivel național;
 • Asistarea acționarilor unei rețele locale de clinici private în procesul de modificare a structurii acționariatului.

Drept bancar şi Ipoteci

Avocaţii noştri au o experienţă semnificativă în structurarea finanţărilor garantate cu ipoteci.
Unii dintre avocaţii noştri au fost pionieri în dezvoltarea documentaţiei care a adus practica nord-americană în legea română.

Unele dintre cele mai importante tranzacţii cuprind:

 • Asistarea fostului operator naţional de telefonie în evaluarea preliminară privind potenţiala fuziune cu operatorul de telefonie mobilă afiliat;
 • Asistenţă oferită creditorului în cadrul împrumutului acordat pentru dezvoltarea unui proiect de energie eoliană;
 • Asistarea debitorului în cadrul unui important împrumut sindicalizat acordat de către o bancă din China unui grup internaţional de telecomunicaţii;
 • Asistarea creditorului în cadrul unui însemnat împrumut sindicalizat acordat de către o importantă bancă de investiţii unui producător internaţional de medicamente pentru o tranzacţie de cumpărare de acţiuni cu fonduri împrumutate;
 • Asistarea unui grup financiar internaţional în dezvoltarea produselor sale de factoring;
 • Asistenţă oferită creditorului în cadrul unui consistent împrumut sindicalizat de către o importantă instituţie financiară internaţională unui distribuitor local de materiale de construcţii;
 • Asistarea creditorului în cadrul unui important împrumut sindicalizat, acordat de o mare bancă europeană celui mai important grup local de telecomunicaţii;
 • Asistarea debitorului în cadrul împrumutului sindicalizat acordat de către o importantă bancă europeană pentru dezvoltarea celui mai mare centru comercial din estul României;
 • Asistarea debitorului în cadrul unui împrumut sindicalizat acordat de o bancă regională de top pentru dezvoltarea unei clădiri de birouri în nordul Bucureştiului;
 • Asistarea unui mare grup industrial român în cadrul unui proces complex de restructurare, consolidare și suplimentare a valorii unor consistente credite accesate în vederea dezvoltării unor proiecte de energie regenerabilă;
 • Asistarea unei societăți de leasing în revizuirea politicilor de garantare cu garanții personale și reale și conformarea contractelor de garanție cu cerințele Noului Cod civil;
 • Asistarea unui fond de investiții în structurarea și dezvoltarea portofoliului de creanțe legate de procesul de restituire a proprietăților;
 • Asistarea unei mari bănci în structurarea produselor de cash pooling;
 • Asistarea unei bănci importante în revizuirea documentației de credit în privința scrisorilor de garanție.

Energie

Avocaţii noştri au fost implicaţi de-a lungul a mai mulţi ani în tranzacţii din sectorul energetic. Au oferit consultanţă atât producătorilor cât şi unor mari consumatori industriali de pe piaţa românească în curs de liberalizare.

Unele dintre cele mai importante tranzacţii cuprind:

 • Asistenţă oferită celui mai mare consumator de energie din România în negocierea şi implementarea contractului de furnizare energie încheiat cu un producător de energie, într-o formă care să permită obţinerea de finanţare;
 • Asistenţă acordată celei mai mari oţelării din Sud-Estul Europei, incluzând asigurarea furnizării de energie;
 • Asistenţă pentru doi producători industriali în negocierea şi restructurarea contractelor de furnizare energie pe termen lung;
 • Asistenţă acordată unui important grup central european din domeniul energiei privind dezvoltarea unui parc eolian din estul României;
 • Asistenţă oferită unui important grup central european din domeniul energiei privind restructurarea activităţii comerciale aferente micro-hidrocentralelor sale;
 • Asistenţă acordată unui investitor român în dezvoltarea mai multor micro-hidrocentrale;
 • Asistenţă oferită unui investitor român pentru dezvoltarea unui proiect de cogenerare de înaltă eficienţă (CHP);
 • Asistenţă oferită unei bănci de investiţii în structurarea Ofertei Publice Secundare privind unul dintre cei mai importanţi producători locali din domeniul petrolier;
 • Asistență acordată celui mai mare producător mondial de oțel în analiza impactului reglementărilor de mediu referitoare la emisiile de CO2;
 • Asistență acordată unui producător român de energie în încheierea de contracte de furnizare OTC.

Dreptul muncii şi asigurări sociale

Avocaţii noştri au acordat consultanţă privind restructurarea activităţii comerciale, inclusiv concedieri colective sau individuale. Aceștia au acordat asistenţă juridică în chestiuni privind activitatea curentă a clienţilor, precum negocierea contractelor colective de muncă şi asigurarea implementării facile a regulamentului de ordine interioară aplicabil grupului de societăţi.
Avocaţii noştri au de asemenea experienţă în redactarea de contracte privind siguranţa muncii şi asigurările sociale, precum şi în implementarea măsurilor privind asigurările profesionale şi sociale.
Unele dintre cele mai importante tranzacţii au implicat asistarea clientului în schimbarea conducerii societăţii şi în transferul activităţii comerciale şi a personalului către entităţile nou create.

Dreptul proprietății intelectuale și protecția datelor personale

Avocaţii noştri acordă consultanţă juridică, dar și asistență şi reprezentare în litigii în probleme legate de protecția dreptului de autor și drepturilor conexe de autor. Avocații de la Rizoiu & Asociații asistă un important radiodifuzor străin în structurarea activității sale și oferirea de servicii în România. Activitățile juridice vizează chestiuni legate de protecția datelor cu caracter personal și protecția juridică a proprietății intelectuale, negocierea de contracte cu operatorii de cablu și aspecte privind relația cu CNA.

Contactați-ne despre cazul dvs.